Let's talk

Round Table ‘Agility in Innovation, a growing concern’

English text goes here…

Verzekeringsbranche

Overal is te lezen hoe risicomijdend de verzekeringsbranche is. Dit werd bevestigd in de BeneLux Insurance Survey van KPMG voor 2016. Hiervoor heeft een groot aantal IT managers van verschillende verzekeraars een uitgebreide vragenlijst ingevuld om inzicht te verkrijgen in de huidige situatie en daarnaast ook trends te onderzoeken.

50% van het IT budget is beschikbaar voor “run the business” de andere helft voor “change the business”. Hoewel dit hoopvol klinkt voor Innovatie, werd onder “change the business” vooral het volgende verstaan:

  1. Rationalisatie van het IT landschap
  2. Implementeren van aanpassingen nodig voor wet- of regelgeving
  3. Operational Excellence

Voor echt innoveren, dus niet alleen de dingen anders doen, maar ook echt andere dingen doen, lijkt vanuit een IT oogpunt onvoldoende ruimte. Dit terwijl technologische veranderingen veelal de aanjagers zijn van innovatie.

Opvallend is ook de geringe betrokkenheid van de business bij technologie projecten; dit gaat veelal niet verder dan het ondersteunen bij testen. IT management zou de business strategie moeten ondersteunen en zo innovatieve oplossingen mogelijk moeten maken.

Innovatie Round Table

Als technologie dienstverlener in de verzekeringsbranche, is het van groot belang om de branche te begrijpen. Wat zijn de verhalen achter de cijfers van een dergelijk onderzoek? Om deze reden nodigde Bizzomate en partner The CRIB relaties uit (oa) de verzekeringsbranche uit voor een Ronde Tafel en de groep besprak de volgende onderwerpen:

  • Hoe wordt er tegen Innovatie aangekeken? Is er de noodzaak om te innoveren?
  • Hoe staat het met de balans tussen Exploiteren (Run) en Exploreren (Change)?
  • Wat zijn de kritische succesfactoren en valkuilen bij innovatie projecten?

De genodigden waren innovatie en change managers, geen echte IT managers en dit gaf een mooi aanvullend beeld op het KPMG rapport.

Exploitatie vs Exploratie

De meeste van de bedrijven hebben de focus nog vooral op de Exploitatie en hoewel iedereen de noodzaak voor innovatie in de branche wel beaamt, werd een aardige nuance aangebracht door het gebrek aan steun vanuit het leiderschap. Als er echt noodzaak is, dus als er echt pijn is zou er meer steun van bovenaf moeten zijn.

Om meer richting Exploratie te bewegen is het nodig om de juiste mensen te selecteren en echt apart te zetten van de rest van de organisatie. Exploratie en Exploitatie gaan niet samen, daarover was iedereen het eens. Wat er ontstaat vanuit Exploratie moet ook niet worden teruggeplaatst in de reguliere organisatie. Proberen om de Exploitatieorganisatie eigenaarschap te laten nemen voor de producten uit Exploratie werkt niet. Er werd gesproken over een communicerend vat: Exploratie wordt steeds groter en Exploitatie sterft uit, zo voorkom je weerstand.

Apart zetten betekent echter niet dat de rest van de organisatie niets te maken heeft met Exploreren; uiteindelijk moet iedereen op een of andere manier meedoen. Ofwel door te accepteren dat je als persoon nooit in Exploratie terecht komt en dus langzaam uit de organisatie zult verdwijnen, of als IT afdeling die nieuwe initiatieven moet ondersteunen. Tot aan HR afdeling die met hun beleid moet zorgen voor voldoende mensen die mee gaan Exploreren. Belangrijke kanttekening hierbij is wel dat niet alle Exploratieprojecten even uitdagend zijn en de manier van aanpakken in het juiste ‘ritme’ moeten worden opgepakt.

Een ander interessant remmend element in de beweging richting Exploratie was toch wel de kreet “de basis moet eerst op orde”. Projecten starten niet of langzaam door de behoefte om eerst bijvoorbeeld data en/of systemen op orde te hebben voor men wil starten met iets nieuws. Hierop kwam in deze groep niet direct een eenduidig antwoord, ook hier geldt dat dit per project bezien moet worden, maar het is zeker niet altijd nodig!

Wat is er aan te doen? Het innovatieproces!

Innovatie loopt in (grofweg) drie fases voor de organisatie:

  1. Creativity management
  2. Design/Develop
  3. Transformation

Door middel van bovenstaande plaat discussieerden de genodigden over de valkuilen en kritische succesfactoren in iedere fase. Het genereren van genoeg goede ideeën is het noodzakelijke startschot. En dan vooral gewoon DOEN, toon DURF en lef en zorg voor voldoende steun van bovenaf voor de start. Hier werd weer duidelijk hoe belangrijk het is om de juiste mensen te betrekken, maar ook om mensen te managen. Want als er eenmaal een cultuur is ontstaan dat er voldoende ideeën zijn en deze halen het tot de design fase wordt stakeholder management van belang: De ‘tribune’ onder controle houden. Niet met elk goede suggestie kan direct iets gedaan worden, hoe hoog in de boom de persoon ook zit. Wederom vergt dit durf!

Veel van de initiatieven falen ook, of komen nooit van de grond doordat de noodzaak en het eventuele succes van de innovatie niet meetbaar gemaakt kan worden op de reguliere wijze: De Business Case klopt niet.

Als het gaat om innovatie is het niet altijd mogelijk om het succes uit te drukken in besparing of winst. Dit vergt een andere manier van denken en van het managen van het innovatieproces. Alternatief is om speelgeld vrij te maken voor innovatie en dus ook het financiële aspect van innovatie los te trekken van de ongoing business en te meten langs een andere en flexibele meetlat.

IT remt niet, maar ondersteunt

Eerder werd al genoemd dat IT ondersteunend moet zijn aan de business doelstellingen en zeker niet remmend mag zijn! Helaas is dit wel vaak het geval. Innovatie vanuit de business leidt steeds vaker tot eigen onderzoek naar mogelijkheden op de markt, buiten de standaard aangeboden IT middelen. Als het de business case niet is die het initiatief stopt, dan is het niet zelden IT die aangeeft dat een innovatieve technologie niet past in de architectuur: einde initiatief!

Dit spreekt ervoor om Exploratie niet alleen qua organisatie en mensen los te trekken, maar ook qua IT architectuur een flexibele lab-achtige IT omgeving op te bouwen om snel te kunnen meegaan met de business. Een aantal klanten van Bizzomate heeft hiervoor gekozen voor het Mendix platform dat geschikt is om snel te proto-typen, maar ook volwassen genoeg is om door te laten groeien na de initiële Exploratie fase. Met dit platform bouwt de business samen met IT de applicaties. Durf ook hier te kiezen voor doen en niet rigide te kijken naar hoe iets nu gaat en hoe iets gaat passen: De boot is snel gemist.

Wat is de conclusie? Er is DURF nodig om te innoveren en de verandering moet zowel van boven als van onder in de organisatie gedragen worden en daarna is het vooral een kwestie van gewoon DOEN!

Nieuwsgierig geworden naar wat werk van Bizzomate?

Downnload case study AZL

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Downnload case study Sanitas

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Neem contact op met mij

Volledige naam*
Functie

Bedrijf
Telefoonnummer

E-mail*
Opmerkingen

Ik wil meer weten over: